Maak je eigen Energieperspectief

Met deze tool maak je een eigen energieperspectief voor Noord-Nederland in 10 stappen. In de eerste vijf stappen bekijk je hoeveel energie je kunt besparen. In de volgende vijf stappen bepaal je welke duurzame bronnen je gaat inzetten om duurzame energie op te wekken, waarbij ook het ruimtegebruik wordt meegenomen. Daarnaast hebben alle stappen invloed op de CO2-uistoot, die natuurlijk zo laag mogelijk moet zijn.

Energiebesparing

Stap 1 t/m 5: Eerst bepaal je hoeveel energie je kunt besparen. Dat doe je voor 5 sectoren:

  • Huishoudens
  • Kantoren en diensten
  • Industrie
  • Verkeer
  • Landbouw

Duurzame opwekking

Stap 6 t/m 10: Dan bepaal je hoeveel van de benodigde energie duurzaam kan worden opgewekt. Hiervoor kijk je naar 5 vormen:

  • Zonne-energie
  • Windenergie op land
  • Windenergie op zee
  • Groen gas
  • Bodemenergie

Hoe werkt het?

Ieder stap bestaat uit 3 scenario’s: A. minimale inspanning, B. extra inspanning of C. het maximaal haalbare. Wanneer je een keuze maakt voor een scenario, zie je meteen het resultaat. De keuzes die je maakt in de 10 stappen bepalen uiteindelijk jouw energieperspectief. Het is de bedoeling dat je de energiedoelen voor 2020 haalt.


Jouw Energieperspectief

Jouw Energieperspectief geeft het uiteindelijke resultaat van de door jouw gemaakte keuzes. Hierbij zie je meteen of de doelen zijn gehaald. De zes onderstaande afbeeldingen maken samen jouw energieperspectief. Wanneer je de doelen deels hebt gehaald, zie je een combinatie van de bovenste en onderste afbeeldingen. Daarnaast geven we je een indicatie van de oppervlakte die nodig is om de duurzame energie die je wilt opwekken daadwerkelijk te realiseren.

Energiedoelen 2020

Energiebesparing: 20%, wat voor Noord-Nederland gelijk staat aan 50 petajoule

Duurzame opwekking: 14%, wat voor Noord-Nederland gelijk staat aan 27 petajoule

Vermindering CO2-uitstoot: 20%, wat voor Noord-Nederland gelijk staat aan 3,4 megaton

Energiebesparing

Duurzame opwekking

Vermindering CO2

Alle doelen zijn behaald

Alle doelen zijn niet behaald