Doel:

20% energiebesparing in 2020 14% duurzame opwekking in 2020 24% vermindering CO2-uitstoot in 2020  

Jouw score:

2% energiebesparing in 2020 7% duurzame opwekking in 2020 5% vermindering CO2-uitstoot in 2020  

Jouw Energieperspectief vertaald naar het landschap

Venster sluiten

Hoe nu verder

Bij het verduurzamen van onze energievoorziening speelt naast de discussie over de inzet van de verschillende energiebronnen ook een ruimtelijk vraagstuk. De overgang naar een bovengrondse en meer lokale energieopwekking heeft invloed op het landschap en onze leefomgeving. Maar ook energiebesparing heeft zo zijn effect: bijvoorbeeld de installaties die nodig zijn om restwarmte te benutten of bestaande woningen die letterlijk een nieuwe jas krijgen om ze energieneutraal te maken.

Lees verder >

Jouw energieperspectief in beeld

3% van het totale oppervlakte van Noord-Nederland.

Energiebesparing (PJ)
Doel: 50 petajoule
 • Landbouw
 • Verkeer
 • Industrie
 • Kantoren en Diensten
 • Huishoudens
Duurzame opwekking (PJ)
Doel: 34 petajoule
 • Bodemenergie
 • Groen gas
 • Windenergie op zee
 • Windenergie op land
 • Zonne-energie
Voorkomen CO2-uitstoot
Doel: 3,5 megaton
Benodigde aantal voetbalvelden (x1000)
 • Groen gas
 • Windenergie op zee
 • Windenergie op land
 • Zonne-energie
Venster sluiten

Iets aanpassen

Klik op Energiebesparing of Duurzame Opwekking en ga naar de stappen waarvoor je jouw keuze wilt veranderen. Ga daarna terug naar het eindresultaat door te klikken op Jouw Klimaatperspectief.