Terug naar het begin

Jouw energieperspectief

Moment geduld a.u.b.

Welke keuze maak je; A, B of C?

Op dit moment is het aandeel zonne-energie marginaal, terwijl de deskundigen het erover eens zijn dat het potentieel van zonne-energie in 2020 bijna even groot is als van energie uit wind of groen gas. Zonnepanelen kunnen geplaatst worden op het dak (dakgebonden systemen) of op de grond (grondgebonden systemen).

Duurzame opwekking (PJ)
 • Bodemenergie
 • Groen gas
 • Windenergie op zee
 • Windenergie op land
 • Zonne-energie
 • Doel duurzame opwekking: 34 petajoule (PJ)
Benodigde aantal voetbalvelden (x1000)
 • Groen gas
 • Windenergie op zee
 • Windenergie op land
 • Zonne-energie
Voorkomen CO2-uitstoot
 • Doel CO2-reductie: 3,5 megaton